Jesteś tutaj

Zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz bilety komunikacji publicznej bądź kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku użycia prywatnego środka transportu. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203  i złóż wniosek.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby podlegającej wezwaniu i stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.
 2. Bilety komunikacji publicznej bądź kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu  w przypadku użycia prywatnego środka transportu.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie nie później niż w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Miesięczny limit,  ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć

 1. 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
 2. 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
 3. 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

Koszty przejazdu winny być potwierdzone wiarygodnymi dowodami.

Podstawa prawna:

 1. Art.52 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Art.85 ust.1, ust 2, ust.4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 3. §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Wymagane załączniki do pobrania

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Inspektor Małgorzata Maciąg
Tel.: 87 643 80 51
Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl