Jesteś tutaj

Zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
  2. Dołącz bilety komunikacji publicznej bądź kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku użycia prywatnego środka transportu. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
  3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203  i złóż wniosek.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek osoby podlegającej wezwaniu i stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.
  2. Bilety komunikacji publicznej bądź kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu  w przypadku użycia prywatnego środka transportu.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie nie później niż w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

  1. Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
  2. Art. 85 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  3. § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Wymagane załączniki do pobrania

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Inspektor Małgorzata Maciąg
Tel.: 87 643 80 51
Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl