Jesteś tutaj

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Na mocy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, każdy właściciel nieruchomości oraz zarządca budynków i lokali ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć od dnia 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny.

 

Więcej informacji:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow