Jesteś tutaj

Projekty zrealizowane

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi, współfinansowanymi ze środków zewnętrznych:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów

Cyfrowa Gmina

Augustowskie Centrum Aktywności Seniorów

Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie

Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorzadu terytorialnego

Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo- rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie

Laboratoria przyszłości

Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej

Granty PPGR

Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa

Budowa ulicy Leśnej

Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie

Kompetentny przedszkolak

Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego

Grant "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"

Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa

Cyfrowy Augustów

Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie

Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku

Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie

Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa

Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa

Trampolinka

Edukompetentni

Słoneczna Szósteczka

Słoneczne przedszkole

Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie

Zakup schodołazów

Budowa zaplecza Ośrodka Sportów Wodnych- bazy kajakarzy w Augustowie

Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie

2 jest OK- indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie

Maluch +

Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tytoniowej w Augustowie

Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie

Augustów- miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji

Projekty realizowane przed 2016 r.