Jesteś tutaj

Modernizacja bulwarów wraz z przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie

Modernizacja bulwarów wraz z przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie

CZĘŚĆ I Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących kłądek, budowę nowych kładek oraz zagospodarowanie terenu.

CZĘŚĆ II Zagospodarowanie terenów położonych pomiędzy ulicą Portową a rzeką Netta w Augustowie.

Zadanie obejmuje stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu wzdłuż Bulwaru Nauczycielstwa Polskiego w Augustowie.

 

Wartość inwestycji: 4 590 544,50 zł

Dofinansowano z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 2 mln zł.

Termin realizacji: kwiecień- grudzień 2022 r.