Jesteś tutaj

Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie

 

„Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie”

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0261/17 zawartej 29 sierpnia 2018 r.

Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Augustowie oraz zniwelowanie dysproporcji i barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównymi zadaniami podejmowanymi w projekcie były: dostosowanie istniejących pomieszczeń i przestrzeni w Przedszkolach Nr 1 i Nr 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; organizowanie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w zakresie stwierdzonych deficytów; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 oraz wsparcie rodziców; pomoc w kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci ze wszystkich przedszkoli kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Projekt był realizowany: 01.07.2018 - 31.12.2019.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 393 106,36 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 334 106,36 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

Przedszkola nr 1 w Augustowie: http://tinyurl.com/yxdtm9k4;

Przedszkola nr 2 w Augustowie: http://tinyurl.com/y5jn4sxz;

Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie: http://tinyurl.com/y2d8hq9m;

Przedszkola nr 4 w Augustowie: http://tinyurl.com/y2pba5yb.