Jesteś tutaj

KULTURA

Zadaniami z zakresu upowszechniania i ochrony kultury zajmują się Augustowskie Placówki Kultury (APK), w skład których wchodzą:
 • Miejski Dom Kultury
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum Ziemi Augustowskiej
 
Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w budynku położonym przy ul. Hożej 7 oraz w 2 filiach (przy ul. Nowomiejskiej 100a i Komunalnej nr 2).
 
Muzeum Ziemi Augustowskiej prowadzi działalność w budynku przy ul. Hożej nr 7, gdzie znajduje się siedziba Muzeum Etnograficznego oraz w budynku przy ul. 29 Listopada nr 5A, gdzie wystawia się ekspozycję poświęconą historii Kanału Augustowskiego
 
APK zajmują się działalnością w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury, a w szczególności:
 • edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę,
 • gromadzeniem, dokumentowaniem, tworzeniem, ochroną i udostępnianiem dóbr kultury,
 • tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawaniem, rozbudzaniem, zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Działalność Augustowskich Placówek Kultury:

 • Miejski Dom Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9
16-300 Augustów
tel. 87 643 36 59
 
W Miejskim Domu Kultury działają grupy: taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, literackie, które biorą aktywny udział w życiu artystycznym miasta, regionu oraz w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych. Przy MDK działa również Teatr Piosenki oraz Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon” dla dorosłych oraz „Kinochłonek” dla dzieci. Dom kultury prowadzi również wolontariat kulturalny dla młodzieży.
 • Dyskusyjny Klub Filmowy "Kinochłon" jest laureatem nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego dyskusyjnego klubu filmowego działającego w Polsce. Nagroda została przyznana podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni.
 • Zespół A-QQ to zespół działający od 2008 r. przy Augustowskich Placówkach Kultury, który jest bardzo zaangażowany w życie kulturalne miasta i często uświetnia swoją muzyką ważne święta i uroczystości miejskie. Laureat wielu nagród podczas ogólnopolskich konkursów i fesytiwali piosenki.
 
 • Muzeum Ziemi Augustowskiej
Dział Etnograficzny
ul. Hoża 7
16-300 Augustów 
tel. 87 643 27 54
 
Dział Historii Kanału Augustowskiego
ul. 29 Listopada 5a
16-300 Augustów 
tel. 87 643 23 60
 
Muzeum Ziemi Augustowskiej funkcjonuje od 1973 roku. W swych zbiorach posiada 1463 muzealiów, w tym 808 etnograficznych oraz 16 depozytów. 
 
 • Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Hoża 7
16-300 Augustów 
tel. 87 643 39 22 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie została założona w 1945 roku. Siedziba główna znajduje się na osiedlu Śródmieście. 
W bibliotece funkcjonuje:
 • wypożyczalnia dla dzieci
 • wypożyczalnia dla dorosłych
 • czytelnia książek oraz czasopism
 
Organizowane są tu lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz konkursy dla dzieci i młodzieży. Jest to również miejsce działania Dyskusyjnego Klubu Książki.

 

LINKI