Jesteś tutaj

HERB I IDENTYFIKACJA WIZUALNA

HERB AUGUSTOWA

Miasto Augustów posiada herb nadany w 1557 roku przez króla Zygmunta Augusta. Na środku tarczy herbowej na czerwonym tle znajduje się monogram króla Zygmunta Augusta: złote litery SA splecione antykwą renesansową /Sigismundus Augustus/ ukoronowane srebrną mitrą wielkoksiążęcą, której zwieńczenie w postaci krzyżyka jest złote, a wypełnienie w kolorze tła. Po bokach monogramu znajdują się mniejsze złote litery – z lewej P, z prawej R – oznaczające skrót Poloniae Rex /Król Polski/.
 
Herb Miasta Augustowa może być używany osobno wyłącznie w sprawach administracyjnych i prestiżowych wysokiej rangi. Użycie herbu Miasta przez osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki czy instytucje wymaga zgody Burmistrza Miasta Augustowa i następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Herb nie może być używany w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy Miasta Augustowa i w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku.
 
Użycie herbu Miasta przez osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki czy instytucje może być dokonane wyłącznie za zgodą Burmistrza Miasta Augustowa. Wydanie zgody na posługiwanie się herbem następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu - wniosek do pobrania opublikowany tutaj.
 
 

ZNAK PROMOCYJNY AUGUSTOWA

Królewskie pochodzenie miasta, o którym świadczy herb nadany przez króla Zygmunta Augusta, powinno być podkreślane w komunikacji, dlatego herb z insygniami królewskimi został ustanowiony nieodłącznym elementem znaku promocyjnego Augustowa. Kolejne elementy graficzne znaku promocyjnego świadczą o nowoczesności miasta oraz podkreślają jego cechy unikalne: nazwa Augustów przy użyciu nowoczesnego kroju połączona z podkreśleniem w formie kolorowych, pastelowych trapezów, które symbolizują bogactwo przyrodnicze ziemi augustowskiej oraz wielość i różnorodność atrakcji turystycznych:
  • kolor niebieski i jego odcienie – jeziora oraz czyste powietrze,
  • kolor zielony i jego odcienie – Puszczę Augustowską,
  • kolor pomarańczowy – słońce i piaszczyste plaże.
W ten sposób znak promocyjny Augustowa łączy tradycję z nowoczesnością, dostojność i szlachetność królewskiego pochodzenia miasta z cechami unikalnymi i wyróżniającymi miasto.
 
Znak promocyjny Augustowa składa się z dwóch elementów: herbu i znaku graficznego (nazwa Augustów z podkreśleniem). Znak promocyjny, stosowany konsekwentnie we wszystkich wydawnictwach miejskich, pełni funkcję znaku rozpoznawczego Augustowa i cech charakterystycznych, z którymi miasto jest kojarzone. Znak promocyjny Augustowa został stworzony zgodnie z założeniami i zaleceniami Strategii marki i promocji miasta Augustowa na lata 2010-2015.
 
Użycie znaku promocyjnego Gminy Miasta Augustowa przez osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki czy instytucje może być dokonane wyłącznie za zgodą Sekretarz Miasta Augustowa lub kierownika Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji. Wydanie zgody na posługiwanie się znakiem promocyjnym Gminy Miasta Augustowa następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu - wniosek do pobrania opublikowany tutaj.

UMOCOWANIE PRAWNE

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

 
Zgodnie z Zarządzeniem, każde wydarzenie czy przedsięwzięcie o charakterze promocyjnym, edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym organizowane lub współorganizowane przez miasto Augustów powinno być oznaczone znakiem promocyjnym Augustowa. Znak promocyjny może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Augustowa określonym w Księdze Znaku Augustowa. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji znaku promocyjnego.
 
 
Szczegółowych informacji na temat zasad używania herbu i znaku promocyjnego Augustowa udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji, tel. 532 364 014, e-mail: promocja@urzad.augustow.pl

LINKI