Jesteś tutaj

Augustowski Budżet Obywatelski 2020

WYNIKI AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

1. Serce na mapie Augustowa – 909 głosów

Projekt polega na zakupie 8 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) i instalacji w miejscach publicznych.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 95 000,00 zł.

 

2. Activity Park – Śródmieście - 647 głosów

Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci z 7 urządzeniami oraz budowie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 194 500,00 zł.

 

3. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie powiatowej drogi miejskiej nr 2563 B ul. Wypusty od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Torfową – 573 głosy

Projekt polega na utworzeniu ciągu pieszo – rowerowego na odcinku ok. 275 m od ul. Torfowej do ul. Konwaliowej.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 300 000,00 zł.

 

4. Sterylizacja 2020 – 487 głosów

Projekt polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 50 000,00 zł.

 

5. ,,AKTYWNE BORKI” Teren rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy dzielnicy BORKI – 461 głosów

Projekt polega na wykonaniu utwardzonej drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 379 880,00 zł.

 

6. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale” -280 głosów

Projekt polega na zakupie i motażu 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1 urządzenia placu zabaw dla dzieci.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 87 800,00 zł.

 

7. Linarium na Borkach – 258 głosów

Projekt polega na wyposażeniu terenu rekreacyjnego przy tzw. plaży Bielnik w Linarium ze zjeżdżalnią wraz z 4 urządzeniami placu zabaw.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 395 000,00 zł.

 

8. 3 koncerty – Rock, Hip Hop, Disco Polo – 121 głosów

Projekt polega na organizacji 3 koncertów różnych gatunków muzycznych. Artystów wybiorą mieszkańcy
w internetowym głosowaniu.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 180 000,00 zł.

 

9. Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób
z niepełnosprawnością na wózkach - 118 głosów

Projekt polega na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w 3 urządzenia dla osób
z niepełnosprawnością na wózkach.

- szacunkowy koszt zadania wynosi 39 622,00 zł.

 

10. Augustowska Łąka Kwietna – 66 głosów

Projekt polega na utworzeniu łąki kwietnej w pasie drogowym prowadzącym do Amfiteatru oraz na plażę POSTiW.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 45 000,00 zł.

 

11. Odnowa zieleni w parku przy Rynku Zygmunta Augusta – 53 głosy

Projekt polega na założeniu w parku nowych trawników w miejscach zdegradowanych, nieporośniętych trawą obszarów.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 100 000,00 zł.

 

12. Siłownia zewnętrzna w dzielnicy Limanowskiego – 40 głosów

Projekt polega na wybudowaniu siłowni zewnętrznej przy bulwarze nad Kanałem Bystrym.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 31 953,00 zł.

 

13. Augustowski Mural – 38 głosów

Projekt polega na wykonaniu artystycznego muralu na ścianie miejskiego budynku.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 25 000,00 zł.

 

14. Tyrolka – 37 głosów

Projekt polega na zakupie i montażu urządzenia do zjazdu na linie na odległość ok. 30 m przy ul. Zarzecze, w okolicahc Amfiteatru.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 44 500,00 zł.

 

15. Augustowskie Rowerowe Stacje Serwisowe - 36 głosów

Projekt polega na zakupie i instalacji 3 samoobsługowych stacji napraw rowerów wyposażonych
w podstawowe narzędzia i akcesoria.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 16 400,00 zł.

 

Zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI/124/19 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego wybrane do realizacji są te projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów na listach, o których mowa w § 15 ust. 2 , aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla poszczególnych kategorii projektów. Nie przeznacza się do realizacji pomimo dostępności środków finansowych zadnia, które w wyniku głosowania nie uzyskało minimum 100 głosów poparcia.

 

Zadanie rekomendowane do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020:

 

1. Serce na mapie Augustowa – 909 głosów

Projekt polega na zakupie 8 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) i instalacji w miejscach publicznych.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 95 000,00 zł.

2. Activity Park – Śródmieście - 647 głosów

Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci z 7 urządzeniami oraz budowie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 194 500,00 zł.

3. Sterylizacja 2020 – 487 głosów

Projekt polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 50 000,00 zł.

4. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale” -280 głosów

Projekt polega na zakupie i motażu 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1 urządzenia placu zabaw dla dzieci.

- szacunkowy koszt zadania wynosi: 87 800,00 zł.

5. Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób
z niepełnosprawnością na wózkach - 118 głosów

Projekt polega na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w 3 urządzenia dla osób
z niepełnosprawnością na wózkach.

- szacunkowy koszt zadania wynosi 39 622,00 zł.

 

Łączny szacunkowy koszt rekomendowanych zadań: 466 922,00 zł.