Jesteś tutaj

ZIELEŃ MIEJSKA

Każda gmina jest zobowiązana do tworzenia i należytego utrzymania terenów zielonych.  Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy związane z tworzeniem nowych i utrzymaniem w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień. Zadania te realizuje na podstawie szeregu ustaw, w tym m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Zieleń miejska to obszary zaprojektowane i utrzymane, do których zaliczyć można m. in.  parki, zieleń uliczną, cmentarze, trawniki i klomby jak również zieleń naturalną, zachowaną w procesie tworzenia miasta czyli lasy i zadrzewienia podmiejskie.

Prowadzone prace obejmują całoroczne wykonywanie konserwacji i pielęgnacji zieleni miejskiej w zakresie:

 • cięcia pielęgnacyjnego drzewostanu ulicznego,
 • wycinki zakrzaczeń,
 • pielęgnacji żywopłotów,
 • koszenia trawników,
 • zagospodarowywania nowopowstałych zieleńców,
 • sadzenia kwiatów jednorocznych i wieloletnich,
 • odchwaszczania zieleni miejskiej,
 • nawożenia mineralne trawników i kwiatów,
 • podlewania zieleni miejskiej,
 • chemicznego usuwania chwastów,
 • cięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu,
 • nasadzenia drzew i krzewów,
 • prac pielęgnacyjnych drzew,
 • porządkowania mogił, cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowej, dekoracji na święto zmarłych.