Jesteś tutaj

Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3198/1/2021 z dnia 21.01.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Augustowie i 4 augustowskich szkół, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt

  • na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Augustowie: laptopy z oprogramowaniem i wyposażeniem, monitory, zestawy komputerowe, serwery, skanery, oprogramowanie biurowe oraz portal mieszkańca e-usługi- rozbudowa portalu o płatności elektroniczne, podatki i odpady;
  • na potrzeby szkół: laptopy, zestawy komputerowe, rzutniki, tablice multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne.

 

Wartość projektu: 898 111,00 zł

Dofinansowanie: 100 %