Jesteś tutaj

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja I

 

Olimpijski Augustów- hale, boiska, bieżnie- rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa

Zakres inwestycji:

  • budowa nowego stadionu lekkoatletycznego,
  • remont kompleksu sportowego przy SP3,
  • budowa pump tracku przy bazie kajakarzy,
  • siłownia plenerowa i miejsce rekreacji dla najmłodszych.

 

Wartość dofinansowania: 29.950.000,00 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja II

 

Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie

Opis inwestycji:

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych zajetych na potrzeby jednostek budżetowych Gminy Miasta Augustów wraz z wyposażeniem jednostek oświatowych. Zadanie zakłada poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Augustowa. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi spadek zapotrzebowania budynkow na energię elektryczną i energię cieplną, co ma szczególne znaczenie w redukcji emisji CO2. W ramach zadania budynki zostaną dostosowane w maksymalnym stopniu do obowiązujących warunków technicznych. Budynki zostaną wyposażone w windy osobowe. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany i uporządkowany. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie do jednostek oświatowych, które poprawi warunki lokalowe szkół.

Wartość dofinansowania: 14.336.610,16 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja III- PGR

 

Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie

Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni miejskich poprzez uporządkowanie terenów oraz budowę miejsc spotkań i rekreacji oraz placów zabaw na terenie Augustowa. Głównym celem projektu jest poprawa jakosci życia mieszkańców oraz zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych. Inwestycje wpłyną na zwiększenie aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez stworzenie przyjaznych, bezpiecznych miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego w gronie rodziny i przyjaciół na świżym powietrzu, co ze względu na pandemię covid ma szczególne znaczenie.

Wartość dofinansowania: 1 927 663,40 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja IV- Uzdrowiska

 

Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów

Projekt zakłada kompleksową rewitalizację zdegradowanej przestrzeni miejskiej Osiedla Przylesie w Augustowie poprzez uporządkowanie terenu, budowę małej architektury, miejsc parkingowych i miejsca rekreacji. Zadanie ujęte jest w Gminnym Programie Rewitalizacji jako przedsięwzięcie kluczowe. Koncepcja rewitalizacji została wybrana przez mieszkańców osiedla w procesie konsultacji społecznych. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców osiedla oraz zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na tym terenie. Brak właściwie zorganizowanych terenów międzyblokowych oraz zdegradowana przestrzeń publiczna negatywnie wpływają na poziom jakości życia. Kompleksowa odnowa infrastruktury oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej umożliwi aktywizację społeczeństwa, stworzy warunki do integracji międzypokoleniowej i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Wartość dofinansowania: 4.998.000,00 zł

 

GALERIA