Jesteś tutaj

Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa

  • ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.04.01-20-0017/17 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0017/17-00 zawartej 2 października 2018 r.

Projekt polega na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych na terenie Miasta Augustów oraz budowie systemu pomiaru zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Okres realizacji planowanych działań: 30.08.2017 r. - 31.12.2019 r.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 2 678 543,85 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 596 471,91 zł.