Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
29/05/2023
Warsztaty regionalne dla przedsiębiorców i samorządów dotyczące pozyskania funduszy unijnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na warsztat regionalny dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, który odbędzie się 28 czerwca w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 71 w Białymstoku od godz. 11.00.  
Spotkanie informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców dotyczące własności intelektualnej
29/05/2023
Spotkanie informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców dotyczące własności intelektualnej Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach  wraz z Urzędem Patentowym RP zapraszają wszystkich przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz naukowców na spotkanie pn. „Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, czyli jak chronić swoje pomysły?”.  
26/05/2023
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 16.05.2023 r. z  Wodociągu Augustów, stwierdza, że: woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi.  
14/03/2023
Gmina Miasto Augustów planuje ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Sprzedaliśmy wszystkie działki w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Augustów to dobre miejsce do inwestowania.
07/11/2022
Kolejni przedsiębiorcy chcą rozwijać swoje firmy w Augustowie. W przetargach sprzedaliśmy ostatnie cztery działki w naszej Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, która składa się w sumie z 12 działek. Na 11 z nich przedsiębiorcy będą prowadzili swoje firmy, w których zatrudnienie znajdą augustowianie. Jedną z działek wydzierżawiliśmy Polskiej Spółce Gazownictwa, która wybudowała na niej stację regazyfikacji.  Pierwsze firmy już otworzyły swoją działalność w ASAG. Burmistrz Mirosław Karolczuk podkreśla, że pozyskanie inwestorów na wszystkie działki, to finał projektu o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Augustowa.    
09/09/2022
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 09.09.2022 r. do 30.09.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę.