Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

29/10/2018
W poniedziałek, 29 października podczas spotkania burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika z Prezesem Zarządu WFOŚiGW Maciejem Borzyszkowskim wypracowano warunki porozumienia oraz podpisano list intencyjny ws. utworzenia w Augustowie punktu informacyjnego Funduszu.
18/10/2018
W czwartek, 18 października burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podpisał umowę na dotację na usuwanie azbestu w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w latach 2018–2019” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
16/10/2018
Informujemy, że wszystkie informacje odnośnie wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze obejmującego między innymi wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków dostępne są na dedykowanym portalu: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/
10/10/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.24.2018 „Wspólny zakup energii czynnej dla Urzędu Miejskiego w Augustowie, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów
08/10/2018
W poniedziałek, 8 października burmistrz Augustowa podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Orange Polska Sp. Akcyjna.