Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - maj 2021

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11,
poz. 234) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 04.05.2021 r. do 25.05.2021 r. oraz zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie:

1) przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. 29 Listopada 10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 38 położony przy ul. 29 Listopada 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

2) do oddania w dzierżawę na okres od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r.:

- grunt o pow. 10 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3196/3 położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI