Jesteś tutaj

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i obecnie dysponuje dwoma pojadzami bojowymi – samochodem lekkim do ratownictwa technicznego i wodnego oraz średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym. OSP Augustów-Lipowiec posiada również lekki samochód operacyjny. Sekcja ratownictwa wodnego dysponuje łodzią ratowniczą typu RIB. Obecnie jednostka liczy 64 członków czynnych, oraz 2 wspierających. W szeregach OSP Augustów – Lipowiec działa sekcja ratownictwa wodnego do której należy 23 ratowników.
 
Nadzór i kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem OSP (w tym m.in. zapewnienie OSP pomieszczeń, środków alarmowania i łączności oraz normatywnego wyposażenia w sprzęt i urządzenia pożarnicze) sprawuje Wydział Organizacyjno-Prawny - Referat Administracyjno-Gospodarczy. 
 
Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec
ul. Tartaczna 27
16-300 Augustów
 
Prezes OSP Augustów-Lipowiec:
Zbysław Kurczyński 
tel. 502 123 457