Jesteś tutaj

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Samorząd miejski zabiega o tworzenie w Augustowie najlepszego klimatu dla rozwoju biznesu. Podatki niższe od maksymalnych stawek ustawowych, bezustanny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz wysoki poziom edukacji to priorytety działań sprzyjających inwestorom. Przyjeżdżający do Augustowa przedsiębiorcy mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
 
 
Podatek od nieruchomości :
Zwolnienia:
Podatek od środków transportowych