Jesteś tutaj

Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa

  • ,,Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 74/095/2019 zawartej 09 stycznia 2020 r. dotyczącej realizacji projektu grantowego Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Odbiorcami projektu jest 267 mieszkańców Augustowa w wieku powyżej 25 lat, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług. Mieszkańcy mają możliwość wyboru tematu szkolenia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Tematy szkoleń:

  • Rodzic w Internecie,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych,
  • Kultura w sieci,
  • Tworzę własną stronę internetową (blog),
  • Mój biznes w sieci.

Planowany okres realizacji projektu: styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 149 342,68 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 149 342,68 zł.