Jesteś tutaj

Trampolinka

  • ,,Trampolinka”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.01-20-0276/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0276/18-00 zawartej 4 września 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 320 943,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 272 801,50 zł.