Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

29/11/2023
Podczas serdecznego spotkania świętowaliśmy dwie dekady istnienia Augustowsk
29/11/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej uprawnionymi podmiotami, na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Augustowa w 2024 roku.  
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
24/11/2023
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. XXVI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Augustowa złożoną przez Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego Promenada z siedzibą w Olecku.  
21/11/2023
Dziś, 21 listopada na Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Długoletnie pożycie małżeńskie świętowały 3 pary. W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszyli ich najbliżsi. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.
21/11/2023
Okazja do poznania nowych miejsc, nawiązania kolejnych znajomości oraz wymiany swoich doświadczeń - taką rolę spełnił wspólny wyjazd augustowskich seniorów do Puńska. W wydarzeniu udział wzięli: Członkowie Augustowskiej Rady Seniorów, organizacje senioralne oraz Burmistrz Augustowa - Mirosław Karolczuk.
21/11/2023
Zapraszamy osoby, organizacje pozarządowe lub instytucje do zgłaszania kandydatów w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2023”. Konkurs organizowany jest  przez Stowarzyszenie GOA w Augustowie.