Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

27/03/2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
27/03/2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wypoczynek letni.
27/03/2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
23/03/2023
Augustów idzie z duchem czasu i stawia na ekologiczne rozwiązania w transporcie miejskim. Mieszkańcy Augustowa będą jeździć elektrycznymi autobusami miejskimi, które będą ciche, komfortowe i w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Burmistrz Mirosław Karolczuk podpisał umowę, dzięki której otrzymamy dofinansowanie blisko 8 milionów złotych. To kwota, która zabezpieczy finansowanie modernizacji miejskiego taboru. 
22/03/2023
Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk wraz z prof. dr hab. med. Arturem Bossowskim, przedstawicielem Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podpisał list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy przy realizacji programu pt.: „Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim”  
21/03/2023
Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Dzień Wody. Celebrujemy go także w Augustowie podnosząc świadomość na temat globalnych wyzwań wodnych. Zachęcamy do działań na rzecz ochrony jakości i dostępności wody.