Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Augustów w 2024 r. w zakresie: ochrony zwierząt.
27/12/2023
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Augustów w 2024 r. w zakresie ochrony zwierząt pn. „Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Augustów”.
11/12/2023
Zgodnie z wprowadzonym przez Burmistrza Karolczuka zwyczajem, wspólnie uruchomiliśmy świąteczne iluminacje w mieście. Spotkanie na Rynku Zygmunta Augusta przyciągnęło setki augustowian. Zwłaszcza najmłodsi cieszyli się na moment zapalenia świątecznych światałek. Kiedy Rynek rozbłysnął tysiącami lampek, na scenę weszła Ania Szarmach, która zakończyła zimowy wieczór koncertem „Coraz bliżej Święta…”
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
08/12/2023
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
08/12/2023
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
07/12/2023
9 grudnia spotkajmy się na Rynku Zygmunta Augusta, by wspólnie odpalić świąteczne iluminacje. To wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza augustowskich imprez. Kolejne edycje biją rekordy popularności. Wniosek jest tylko jeden: augustowianie uwielbiają wspólnie bawić się podczas świątecznych imprez. W tym roku dodaliśmy coś „ekstra”. Tuż po odpaleniu światełek odbędzie się KONCERT NIESPODZIANKA.