Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Badanie ankietowe Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski"
13/01/2023
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski" realizuje badanie ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do LGD.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
05/01/2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
02/01/2023
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 roku z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
02/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.  
Lada moment wkroczymy w 2023 rok. Sylwester to czas szampańskiej zabawy, ale także podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Za nami kolejny rok bogaty w inwestycje, działania oraz wydarzenia kulturalne. Działo się wiele, więc jest co wspominać.
31/12/2022
Lada moment wkroczymy w 2023 rok. Sylwester to czas szampańskiej zabawy, ale także podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Za nami kolejny rok bogaty w inwestycje, działania oraz wydarzenia kulturalne. Działo się wiele, więc jest co wspominać.