Jesteś tutaj

Uchwała nr XXII/253/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXII/253/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku  od nieruchomości

 

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19  – załącznik do Uchwały Nr 1

 

  • Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości - załącznik do Uchwały Nr 2

 

1. Jaka pomoc wynika z uchwały?

 Uchwała pozwala na przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Oznacza to że:

• Osoby fizyczne II ratę podatku za 2020 r. będą mogły zapłacić do 30 września 2020 r.

• Osoby prawne raty V i VI podatku za 2020 r. będą mogły zapłacić do 30 września 2020 r.

 

2. Kto może skorzystać z uchwały?

Z przesunięcia terminu płatności rat mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

• są podatnikami podatku od nieruchomości zlokalizowanych w mieście Augustów związanych z działalnością gospodarczą,

• ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID - 19  i odnotowali spadek obrotów w 2020 roku:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
  • nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

Do dnia 31.07.2020 roku złożyli:

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19 – załącznik nr 1 do uchwały,
  • Oświadczenie  dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i  spadku obrotów  -załącznik nr 2 do uchwały.

Formularz wraz z oświadczeniem można przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub złożyć go za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu lub wyjątkowo wnieść do siedziby Urzędu Miejskiego w Augustowie przez specjalnie uruchomione okienko  - ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów.