Jesteś tutaj

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów

  • ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0025/18 zawartej 31 maja 2019 r.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Augustów poprzez modernizację oświetlenia ulicznego. Inwestycja obejmuje: modernizację wyeksploatowanych lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED z indywidualnym systemem sterowania mocą opraw i monitoringiem działania opraw, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami, instalację OZE, zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania pozwalającego na indywidualne sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowanej na terenie miasta, instalację systemu monitoringu jakości powietrza.

Okres realizacji planowanych działań: 06.06.2019 -27.12.2023.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 6 534 510,58 zł, z czego kwota dofinansowania: 3 658 720,07 zł.