Jesteś tutaj

Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, Nr RPPD.05.01.00-20.0856/20 na podstawie Umowy nr UDA – RPPD.05.01.00-20–0856/20 - 00 zawartej 16 lutego 2021r.

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 74 mikroinstalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Augustów. Realizacja projektu pozwoli m.in. na  zwiększenie efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza, zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz budowanie świadomości odpowiedzialności ekologicznej wśród mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 990 020,00 zł, z czego kwota dofinansowania 1 293 513,00 zł.

Biuro Projektu: ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, pok. 404

tel. 87 643 80 61, 532 364 013