Jesteś tutaj

Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tytoniowej w Augustowie

,,Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tytoniowej w Augustowie"

Projekt był realizowany w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017 w ramach Umowy Nr 2017/0072/0382/SubA/DIS/R zawartej dnia 21.07.2017 r.

W dniu 30.11.2017 r. została podpisana Umowa Nr 3/UZP/2017 z Wykonawcą robót budowlanych, natomiast na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Umowa Nr 2/UIN/2017 została podpisana 30.11.2017 r. Umowy dotyczące zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie” zostały zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa boiska treningowego trawiastego do piłki nożnej na boisko ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej. Celem projektu było podniesienie standardu obiektu oraz umożliwienie całorocznego wykorzystania. W ramach projektu zaplanowano: 1. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. 2. Ciąg komunikacyjny wewnątrz kompleksu.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 3 234 704,05 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 351 300,00 zł.

Realizacja projektu została zakończona. Inwestycja dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017.

 

GALERIA