Harmonogram ABO 2018

7 lipca - 18 lipca 2017 r.

- akcja informacyjna konsultacji - kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,

19 lipca – 19 września 2017 r.

- składanie przez mieszkańców Augustowa formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcia podpisami min. 25 mieszkańców miasta,

od 20 września do 23 października 2017 r.

- proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu,

od 24 października do 7 listopada 2017 r.

- kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,

od 8 do 24 listopada 2017 r.

- jawne i powszechne głosowanie mieszkańców Augustowa powyżej 16. roku życia w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,

do 30 listopada 2017 r.

- ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.

LINKI