Jesteś tutaj

Granty PPGR

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 1508/2022 z dnia 07.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Celem projektu jest zakup komputerów/laptopów na rzecz 33 dzieci z rodzin pegeerowskich mieszkających i uczących się w Augustowie. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany nieodpłatnie opiekunowi prawnemu dziecka lub uczniowi szkoły średniej.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony łącznie z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną.

 

Wartość projektu wyniosla: 59 880,09 zł

Dofinansowanie: 100 %

 

GALERIA