Jesteś tutaj

Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej

Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, Nr RPPD.08.06.00-20-0608/22 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na podstawie Umowy nr UDA – RPPD.08.06.00-20–0608/22 - 00 zawartej 11 lipca 2022 r.

Głównym celem projektu jest wsparcie grupy defaworyzowanej (dzieci i młodzieży do 25 roku życia) poprzez przebudowę części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • wzrost aktywności dzieci i młodzieży;
  • zwiększenie liczby miejsc przeznaczonych dla grup defaworyzowanych na terenie LGD;
  • zwiększenie integracji dzieci i młodzieży;
  • zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.

Wartość projektu 359 000,00 zł, w tym dofinansowanie 176 843,40 zł.

 

GALERIA