Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

05/03/2024
Prace zakończone. Osiedle Przylesie wygląda teraz jak nowe. Równe uliczki, parkingi, boisko dla dzieciaków i plac zabaw. Do tego nowe drzewa, ławeczki i oświetlenie. Zakończenie prac mieszkańcy świętowali razem z Burmistrzem podczas rodzinnego pikniku.
23/02/2024
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem pielęgnacji i utrzymania drzew na spotkanie, które obędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Spotkanie skierowane jest do mieszkańców oraz zarządców terenów zieleni.
Ocena obszarowa jakości wody na terenie Miasta Augustów za 2023 rok.
16/02/2024
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  W  Augustowie 16-300 Augustów UL. Brzostowskiego 10 Tel./ fax.   87  643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl HK.045.11.2023
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
14/02/2024
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa 06.03.2024 r. do godz. 15.30.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.); działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
14/02/2024
Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 lutego 2024 r.
14/02/2024
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Termin składania ofert upływa 06.03.2024 r. do godz. 15.30.