Jesteś tutaj

URZĘDOWE

01/06/2023
Informacja z dnia 1 czerwca 2023 r. o przystapieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027. Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 z późn.zm.), w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Augustowie, Sądzie Okręgowym w Suwałkach i Sądzie Rejonowym w Suwałkach, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach poinformował Radę Miejską w Augustowie, że na okres kadencji 2024-2027 niezbędne jest wybranie: 6 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie; 3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Suwałkach, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy; 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.
01/06/2023
Augustowskie TBS "Kodrem" Sp. z o. o. informuje, że dziś (1 czerwca) rozpoczynają się wizyty Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która dokonuje oględzin i pomiaru powierzchni zajmowanego mieszkania u osób wnioskujących o przydział lokalu komunalnego lub socjalnego z zasobu należącego do Gminy Miasta Augustów.
Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" o przerwie w dostawie ciepła
31/05/2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje że, w związku z awarią sieci ciepłowniczej w dniu 31.05.2023r od godz. 8:00 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów przy określonych ulicach.  
Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego
31/05/2023
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 z późn. zm.) informujemy, że od dnia 1 czerwca 2023 r. Gmina Miasto Augustów rozpoczyna sprzedaż końcową węgla. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w sprzedaży końcowej można złożyć do dnia 30 czerwca 2023 r.
30/05/2023
Zarządzenie nr 168/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Augustowskiej Karty Turysty oraz określenia zasad funkcjonowania i wydawania karty.