Jesteś tutaj

URZĘDOWE

02/02/2023
Wodociągi i Kanalizacje Miejskie informują, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, w blokach przy ul. Śródmieście 1, 2 i 3, w dniu 2 lutego 2023r., w godzinach od 10.00 do 13.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.    
31/01/2023
B U R M I S T R Z M I A S T A   A U G U S T O W A o g ł a s z a pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres od  21.04.2023 r. do 30.09.2023 r.  
31/01/2023
Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat  
30/01/2023
Sezon zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypominam, że w takiej sytuacji właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
24/01/2023
Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 24.01.2023 r. do 14.02.2023 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat  
Trwa nabór wniosków o nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2023 r.
24/01/2023
Przypominamy, że do 31 stycznia 2023r. można składać wnioski o nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2023 r.