Jesteś tutaj

URZĘDOWE

Oświadczenie
30/10/2020
W odniesieniu do artykułu „Burmistrz ratuje Augustowski Reporter” opublikowanego w numerze 43 Dziennika Powiatowego, Urząd Miejski w Augustowie informuje, że podobnie jak inne samorządy, Miasto Augustów prowadzi politykę informacyjną. Ma obowiązek dbać o to, aby istotne dla wspólnoty samorządowej informacje i komunikaty docierały do jak największej liczby mieszkańców.
Zielone drzewo, trawa, błękitne niebo
26/10/2020
Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach  Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcom Augustowa zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.
Kolejne miejsca, w którym augustowianie już niedługo będą mogli wybudować dom albo otworzyć swoją firmę. Kwaśna i Siewna to kolejne ulice w budowie.
23/10/2020
Burmistrz Mirosław Karolczuk wraz z Przewodniczącym Komisji Rozwoju Dariuszem Ostapowiczem, swoim zastępcą Filipem Chodkiewiczem oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Magdaleną Sokołowską wzięli udział w Radzie Budowy ulic Kwaśnej i Siewnej. Do niedawna, pozbawione infrastruktury miejsce, by
23/10/2020
Uprzejmie informujemy, że Gmina Miasto Augustów w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł., od Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
23/10/2020
Burmistrz Miasta Augustowa przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych –z przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub przystąpić do systemu