Jesteś tutaj

URZĘDOWE

01/02/2024
Informacja o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 24.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr geodez. 4005/35 położonej w Augustowie, obręb 4, przy ul.
26/01/2024
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.
25/01/2024
Informacja o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 17.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr geodez. 3254, położonej w Augustowie, obręb 2, przy ul.
25/01/2024
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Miasto Augustów o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Augustowie do dnia 31 marca 2024 r.
23/01/2024
Przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich oraz lokalnych spotkali się na Samorządowym Spotkaniu Opłatkowym. Obecnością zaszczycił nas także Ksiądz Biskup Dariusz Zalewski, a wieczór urozmaiciły występy dwóch zespołów kierowanych przez Panią Martę Kaczan oraz Panią Katarzynę Nikolopoulou.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
22/01/2024
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.