Jesteś tutaj

URZĘDOWE

21/10/2021
Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
18/10/2021
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Augustowie, obręb 1.
15/10/2021
Burmistrz  Miasta  Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 15.10.2021 r. do 05.11.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
Zbliża się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12/10/2021
Przypominamy, że w piątek 15 października  2021r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2021r.