Jesteś tutaj

URZĘDOWE

11/07/2023
W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 11.07.2023 r., w godzinach 9.00-14.00 w blokach przy ul. Mickiewicza wystąpi przerwa w dostawie wody.    
05/07/2023
W związku z prośbą Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dot. potrzeby zwiększenia wiedzy na temat dostępnych dla osób uprawnionych form pomocy pieniężnej udzielanej przez ww. Urząd informujemy, że zasady udzielania pomocy zostały określone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 388).
05/07/2023
Samorząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023”, który zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich 10 wrzesnia 2023 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.
05/07/2023
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że ruszyła XXII Edycja Programu stypendiów pomostowych dla tegorocznych Maturzystów
04/07/2023
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym  przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej Nr geodez. 2547 o  pow. 0,0176 ha, położonej w Augustowie, przy ul.
04/07/2023
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został zamieszczony na okres od 04.07.2023 r. do 25.07.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do sprzedaży.