Jesteś tutaj

URZĘDOWE

Ogłoszenie KODREM
15/02/2021
Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. informuje, że rozpoczyna proces realizacji nowe-go  budynku mieszkalnego z mieszkaniami na wynajem na zasadach TBS.
12/02/2021
Przypominamy, że w poniedziałek 15 lutego 2021r. upływa termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 2021r.
Uwaga
11/02/2021
Uwaga Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu z dnia 21.01.2021 r. w ten sposób, że zamiast zapisu: „21.01.06.2021 r.” wpisuje się „21.01.2021 r.”. Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
09/02/2021
Nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach będzie przedłużony do 16 lutego.