Jesteś tutaj

URZĘDOWE

Informacja o godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego w dniu 23 grudnia 2023 roku
22/12/2023
W dniu 23.12.2023r. /sobota/ Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur telefoniczny w godz. 10:00 - 13:00 w sprawach sporządzania aktów zgonu. Tel. 532 343 870
Informacja o godzinach pracy kasy Urzędu Miejskiego w dniu 29 grudnia 2023 roku
21/12/2023
W związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej KASA Urzędu Miasta w dniu 29.12.2023 roku (piątek) jest nieczynna.
Informacja o godzinach pracy kasy Urzędu Miejskiego w dniu 22 grudnia 2023 roku
20/12/2023
 Dnia 22.12.2023 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego czynna w godzinach od 8:00 do 12:30.
20/12/2023
Przypominamy, że corocznie w terminie do 31 stycznia osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada Burmistrzowi Miasta Augustowa „Informację o wyrobach zawierających azbest", a pozostałe podmioty Marszałkowi Województwa Podlaskiego.
19/12/2023
Gmina Miasta Augustów zleciła opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Augustowa do 2034 r., w związku z czym formalnie rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentu. Plan adaptacji do zmian klimatu powstaje w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian wraz ze zmniejszeniem podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych.
Burmistrz Mirosław Karolczuk prezentuje rekordowy budżet Augustowa. Miasto w kolejnym roku planuje wydać niemal 100 milionów na inwestycje. W przeliczeniu na mieszkańca to dwa razy więcej niż Łomża i Ełk oraz o ponad 70% więcej niż okoliczne Suwałki.
18/12/2023
Burmistrz Karolczuk przyzwyczaił nas już do ambitnych i prorozwojowych budżetów. Ten na 2024 rok pokazuje jednak, że Augustów jeszcze przyspiesza. W porównaniu poziomu inwestycji na mieszkańca, sąsiednie miasta wypadają blado.   Budżet rozwoju i inwestycji