Jesteś tutaj

URZĘDOWE

16/12/2022
Informujemy wszystkich mieszkańców, że 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.  
13/12/2022
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa "Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie" odbędzie się 14 grudnia 2022 roku o godzinie 8.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Informacja KRUS o wysokości składki na ubezpiecznie społeczne rolników w I kwartale 2023r.
12/12/2022
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2023r.
12/12/2022
Przypominamy, że w czwartek 15 grudnia 2022r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2022r.
Zawiadomienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie
08/12/2022
Zawiadomienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie o kontynuowaniu obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.