Jesteś tutaj

URZĘDOWE

06/12/2023
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 06.12.2023 r. do 27.12.2023 r. wykaz nieruchomości  położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 20 lat.  
06/12/2023
Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych.
01/12/2023
Informujemy wszystkich mieszkańców, że 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o  godz.  1000  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady LXXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
01/12/2023
Informuję wszystkich mieszkańców, że 4 grudnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Społeczno – Oświatowej, Komisji Rozwoju, Komisji Uzdrowiskowej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.
30/11/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie realizowanego przez inwestora Augustowskie TBS "Kodrem" Sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Augustów.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Augustów w 2024 r. w zakresie: ochrony zwierząt.
30/11/2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Augustów w 2024 r. w zakresie ochrony zwierząt pn. Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Augustów.