Jesteś tutaj

URZĘDOWE

24/03/2021
Przypominamy, że w środę 31 marca 2021 roku - upływa termin płatności opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty przekształceniowej za 2021 rok. Wpłat należy dokonywać: na numer rachunku 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220.
Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
23/03/2021
25 marca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się, w trybie zdalnym XXXII sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
19/03/2021
24 marca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
19/03/2021
23 marca 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się, w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji do spraw Budżetu, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie. 
Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
17/03/2021
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 31 marca 2021 r. do godz. 15.30.