Jesteś tutaj

URZĘDOWE

Zamknięcie odcinka drogi ul. Sucharskiego
12/07/2019
W zwiazku z naprawą osuwiska prz ulicy Sucharskiego (za Pływalnią Miejską). Odcinek drogi zostanie wyłączony z ruchu w dniach od 9 do 18 lipca 2019 roku.
11/07/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 25 lipca 2019 r. do godz. 15.30.
10/07/2019
W poniedziałek, 8 lipca burmistrz Augustowa, Mirosław Karolczuk spotkał się z przedstawicielami Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.
10/07/2019
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży oraz oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
04/07/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 lipca 2019 r. do godz. 15.30.
04/07/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w  Referacie Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 18 lipca 2019 r. do godz. 15.30.