Jesteś tutaj

URZĘDOWE

14/03/2023
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 14.03.2023 r. do 04.04.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do sprzedaży: - lokal mieszkalny nr 4 położony przy ul. Jeziornej 39 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.  
10/03/2023
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 03 marca 2023 r. na dzierżawę nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres od 21.04.2023 r. do 30.09.2023r. nieruchomości:    
10/03/2023
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.  
10/03/2023
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie .  
09/03/2023
Przypominamy, że w środę 15 marca 2023r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za I ratę 2023r.