Jesteś tutaj

URZĘDOWE

18/07/2023
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi.
18/07/2023
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 18.07.2023 r. do 08.08.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.  
13/07/2023
Iinformujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 18 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572).    
11/07/2023
Przypominamy, że w poniedziałek 17 lipca 2023r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2023r.
11/07/2023
W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 11.07.2023 r., w godzinach 9.00-14.00 w blokach przy ul. Mickiewicza wystąpi przerwa w dostawie wody.    
05/07/2023
W związku z prośbą Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dot. potrzeby zwiększenia wiedzy na temat dostępnych dla osób uprawnionych form pomocy pieniężnej udzielanej przez ww. Urząd informujemy, że zasady udzielania pomocy zostały określone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 388).