Jesteś tutaj

URZĘDOWE

16/11/2023
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr geodez. 3625 położonej w Augustowie, obręb 3, przy ul. 3 Maja 58.
13/11/2023
Na podstawie art. 168 w zw. z art. 161 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn.zm.), Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Augustowie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających listę ławników Sądu Rejonowego w Augustowie. Poinformował, że na okres kadencji 2024-2027 do orzekania w Sądzie Rejonowym  w Augustowie niezbędne  jest dokonanie uzupełnienia listy o 8 ławników.  
13/11/2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" sp. z o.o. informuje, że w związku z awaryjnymi pracami na sieci ciepłowniczej w dniu 15.11.2023r od godz. 08:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do węzłów przy określonych ulicach.  
10/11/2023
Przypominamy, że w środę 15 listopada 2023r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za IV ratę 2023r.
03/11/2023
Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, iż w listopadzie 2023 r. przeprowadzane będą badania ankietowe w gospodarstwach domowych.