Jesteś tutaj

URZĘDOWE

23/08/2022
Burmistrz  Miasta  Augustowa podaje do publicznej wiadomości, na okres od 23.08.2022 r. do 13.09.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat oraz do sprzedaży.  
22/08/2022
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079).  
17/08/2022
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.  
16/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że podczas kontroli jakości wody w dniach 11.08.-12.08.2022 r. w MIEJSCU OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYM DO KAPIELI PLAŻA POSTiW n/j NECKO w AUGUSTOWIE nie stwierdzono zakwitu sinic. Woda w mowdk spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).   
16/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że podczas kontroli jakości wody w dniach 11.08.-12.08.2022 r. w KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI n/j NECKO w AUGUSTOWIE nie stwierdzono zakwitu sinic. Woda w kąpielisku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255).
11/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w dniu 09.08.2022 r. w ramach kontroli urzędowej jakości wody w KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI n/j NECKO w AUGUSTOWIE stwierdzono zakwit sinic.