Jesteś tutaj

URZĘDOWE

Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
17/05/2021
W piątek, 21 maja 2021 r.  o godz. 13.00 odbędzie się, w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. osiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
14/05/2021
Burmistrz Augustowa – Gminny Komisarz informuje, iż w Urzędzie Miejskim w Augustowie dostępne jest stanowisko komputerowe w celu dokonania samospisu przez mieszkańców z terenu miasta Augustów.
13/05/2021
Przypominamy, że w poniedziałek 17 maja 2021r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za II ratę 2021r.
10/05/2021
Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.  
Wyrazy głębokiego współczucia Panu Wojciechowi Walulikowi
07/05/2021
Wyrazy głębokiego współczucia Panu Wojciechowi Walulikowi z powodu śmierci Mamy.  
Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
07/05/2021
13 maja 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się, w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.