Jesteś tutaj

URZĘDOWE

06/05/2022
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu został zamieszczony na okres od 06.05.2022 r. do 27.05.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do oddania w użyczenie, sprzedaży i do oddania w dzierżawę  
Zaproszenie na spotkanie związane z realizacją budowy ul. Łopianowej
04/05/2022
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie związane z realizacją budowy ul. Łopianowej.  
29/04/2022
OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów
26/04/2022
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.
26/04/2022
 Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 26.04.2022 r. do 17.05.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:  
Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie
25/04/2022
28 kwietnia 2022 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie