Jesteś tutaj

URZĘDOWE

23/01/2023
Mirosław Karolczuk - Burmistrz Augustowa podpisał umowę o partnerstwie z ukraińskim miastem Bursztyn w obwodzie Iwano-Frankowskim. Z reprezentowaną przez Mera Андрієшин Василь Михайлович wymieniamy doświadczenia od ponad 2 lat. Po ataku putinowskiej Rosji na niepodległą Ukrainę, Augustów wsparł Bursztyn wysyłając ciężarówkę z ładunkiem pomagającym zaspokoić podstawowe potrzeby. Umowa partnerska pozwoli na sprawną wymianę cennych doświadczeń i współpracę.    
Logo programu AIRgustów
20/01/2023
1 lutego rusza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w programie Airgustów. Na dofinansowania w tym roku w budżecie zaplanowano 154.000 zł.
19/01/2023
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.  
Przypomnienie o konieczności złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest
19/01/2023
Przypominamy, że corocznie w terminie do 31 stycznia osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada Burmistrzowi Miasta Augustowa „Informację o wyrobach zawierających azbest", a pozostałe podmioty Marszałkowi Województwa Podlaskiego.
17/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Nabór kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie
16/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłosił nabór kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie realizowanego przez Inwestora Augustowskie TBS Kodrem Sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Augustów.