Jesteś tutaj

URZĘDOWE

Widok budynku Urzędu Miejskiego z lotu ptaka
25/11/2022
Przypominamy, że wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022 r.
22/11/2022
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących.
22/11/2022
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 22.11.2022 r. do 13.12.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży.  
17/11/2022
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej
16/11/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa w 2023, 2024 i 2025 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2022r., poz.1327) w zakresie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w 2023, 2024 i 2025 r. Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2022 r. do godz. 15.30.
16/11/2022
Uprzejmie informujemy, że Gmina Miasto Augustów w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł., od Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Po