Jesteś tutaj

URZĘDOWE

02/10/2023
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1287 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 30 października 2022r., jest pierwszą kompleksową regulacją sfery ekonomii społecznej w Polsce. Określa ona m.in. zasady uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Zgodnie z przepisami ustawy o ekonomii społecznej status przedsiębiorstwa społecznego przyznaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej w postępowaniu administracyjnym.
Ocena sanitarna wody
29/09/2023
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W AUGUSTOWIE 16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10 Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl Augustów, dnia 26.09.2023 r. HK.903.198.2023
Zaproszenie do składania deklaracji  do projektu pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa”
25/09/2023
Samorząd Augustowa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach którego pozyskiwane będą dotacje na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE na terenie Gminy Miasto Augustów w ramach projektu pt.: „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
25/09/2023
Informujemy wszystkich mieszkańców, że 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rozwoju; do spraw Budżetu.
22/09/2023
Informujemy wszystkich mieszkańców, że w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.