Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

08/05/2018
Zapraszamy do składania ofert na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ZP.271.27.2018 Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów - w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
02/05/2018
Zapraszamy do składania ofert na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ZP.271.29.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie”.
19/04/2018
Zapraszamy do składania ofert na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ZP.271.28.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie”.
12/04/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.25.2018 „Rozwój sieci dróg miejskich” – Etap VIII – budowa ulicy Wilczej w Augustowie
Remont ulicy Hożej i Licealnej
09/04/2018
W poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w obecności członka zarządu województwa podlaskiego Bogdana Dyjuka, burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika oraz prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie Kazimierza Kożuchowskiego, starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński podpisał z wykonawcą umowę na realizację remontu ulicy Hożej i Licealnej.
04/04/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.26.2018 „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane” Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 14-05-2018 r. do godz.10:00.