Jesteś tutaj

Oficjalne otwarcie ulicy Hożej i Licealnej w Augustowie

W piątek, 28 września odbyło się oficjalne oddanie do użytku wyremontowanej ulicy Hożej i ulicy Licealnej.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego, powiatu augustowskiego, burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, ks. kan. Wojciech Jabłoński, prezes SM Kazimierz Kożuchowski, dyrektor ZSO oraz wykonawca inwestycji.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy powiatowej nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej nr 2521B - Licealna w Augustowie” obejmowało szeroki zakres prac: wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, przebudowę elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów, wykonanie nowych i remont istniejących nawierzchni jezdni, zatok i chodników, odnowienie istniejącego oznakowania pionowego i wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego oraz elementów bezpieczeństwa. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych Poldren sp. z o.o.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 1 700 000 zł. Wsparcie finansowe powiatowi augustowskiemu na realizację zadania przekazał samorząd województwa podlaskiego oraz samorząd miasta Augustowa. Zadanie zostało dofinansowane również przez Sejmik Województwa Podlaskiego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie w ramach współpracy wykonała parking.

fot. Z. Bartoszewicz

GALERIA