Jesteś tutaj

Umowa na realizację zadania „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” podpisana.

We wtorek, 2 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podpisał umowę na realizację zadania „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”.

Zadanie polega na modernizacji 158 indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności (z wyłączeniem montażu pieców węglowych) oraz budowie systemu pomiaru zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza stanowi jeden z priorytetowych kierunków działań podejmowanych przez samorząd Augustowa. Planowany termin zakończenia zadania 31 maja 2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Ogółem wydatki na realizację zadania wynoszą 2 600 239,52 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 588 151,26 zł.

 

GALERIA