Jesteś tutaj

ZP.271.49.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie".

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.49.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie".

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 12-10-2018 r. do godz.10:00.

LINKI