Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

12/04/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.25.2018 „Rozwój sieci dróg miejskich” – Etap VIII – budowa ulicy Wilczej w Augustowie
Remont ulicy Hożej i Licealnej
09/04/2018
W poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, w obecności członka zarządu województwa podlaskiego Bogdana Dyjuka, burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika oraz prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie Kazimierza Kożuchowskiego, starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński podpisał z wykonawcą umowę na realizację remontu ulicy Hożej i Licealnej.
04/04/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.26.2018 „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane” Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 14-05-2018 r. do godz.10:00.
28/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.20.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Rozwój sieci dróg miejskich” – Etap VIII” – przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie
13/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.21.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj
12/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.22.2018 CZĘŚĆ I. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej na zadaniu: Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona- etap II CZĘŚĆ II.