Jesteś tutaj

ZP.271.38.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Budowa chodników strona lewa, strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w Augustowie”.

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.38.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Budowa chodników strona lewa, strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w Augustowie”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustów, do dnia 20-07-2018 r. do godz.10:00.

 

LINKI