Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

28/06/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.41.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”
26/06/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.42.2018 „Przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej i Klubowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”.
18/06/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.40.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów – system zaprojektuj i wybuduj”
05/06/2018
Zapraszamy do składania ofert na realizację  ZP.271.27.2018 „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”. Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 21-06-2018 r. do godz.10:00.
01/06/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.35.2018 „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane”-POWTÓRKA Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,
01/06/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.36.2018 „Budowa budynku toalet ogólnodostępnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, tj.: utwardzonymi dojściami, instalacją elektryczną, instalacją kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”- POWTÓRKA