Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

11/01/2019
We wtorek, 8 stycznia br. burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk i zastępca burmistrza Filip J. Chodkiewicz spotkali się z założycielami firmy Tripper, Katarzyną Maksimowską i Łukaszem Grycem.
07/12/2018
Szanowni Mieszkańcy Augustowa biorący udział w projekcie, Informujemy, iż w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” w terminie zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta wynosi 2 588 544,00 zł. Zakładany budżet na to zadanie został oszacowany na poziomie 1 948 708,52 zł. Tym samym oferta przekracza zakładany budżet o 639 835,48 zł. 
29/10/2018
W poniedziałek, 29 października podczas spotkania burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika z Prezesem Zarządu WFOŚiGW Maciejem Borzyszkowskim wypracowano warunki porozumienia oraz podpisano list intencyjny ws. utworzenia w Augustowie punktu informacyjnego Funduszu.
18/10/2018
W czwartek, 18 października burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podpisał umowę na dotację na usuwanie azbestu w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w latach 2018–2019” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
16/10/2018
Informujemy, że wszystkie informacje odnośnie wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze obejmującego między innymi wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków dostępne są na dedykowanym portalu: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/