Jesteś tutaj

XI Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” w Augustowie

W dniach 20-22 lutego 2019 r. w Augustowie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku organizuje Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Jest to już 11-te seminarium organizowane przez białostocki oddział SITK RP oraz pracowników Politechniki Białostockiej, które po raz 4-ty organizujemy w przepięknym mieście Augustów. Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego.

Co roku seminarium gromadzi przeszło 150 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarządców dróg i kolei z województwa podlaskiego i całego kraju. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych.

Seminarium trwa 3 dni i oparte jest na programie merytorycznym składającym się zwykle z 25-30 referatów dotyczących w szczególności:

  • planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
  • projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska;
  • geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
  • materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
  • remontów, przebudowy i utrzymania dróg samochodowych i kolejowych;
  • aspektów prawnych i ekonomicznych.

Pomiędzy sesjami tematycznymi odbywają się wystąpienia i prezentacje firm sponsorujących Seminarium. Szczegóły na stronie: www.sitk.bialystok.pl

GALERIA

XI Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” w Augustowie
XI Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” w Augustowie