Jesteś tutaj

W Augustowie powstanie punkt informacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

W poniedziałek, 29 października podczas spotkania burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika z Prezesem Zarządu WFOŚiGW Maciejem Borzyszkowskim wypracowano warunki porozumienia oraz podpisano list intencyjny ws. utworzenia w Augustowie punktu informacyjnego Funduszu.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Augustowa programami realizowanymi przez WFOŚiGW, między innymi wdrażanym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”, samorząd Augustowa wystąpił do Funduszu z wnioskiem o utworzenie w Augustowie zamiejscowego punktu informacyjnego. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Funduszu umożliwi mieszkańcom miasta i powiatu augustowskiego uzyskanie kompleksowych i precyzyjnych informacji. Eksperci Funduszu będą na bieżąco odpowiadać na pytania mieszańców oraz udzielą pomocy przy złożeniu wniosków o wsparcie z Programu „Czyste Powietrze”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Augustowa zwróciliśmy się do WFOŚiGW w Białymstoku o ustalenie dyżurów pracowników Funduszu, którzy będą udzielać wsparcia merytorycznego w zakresie pozyskiwania dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w ramach programu „Czyste powietrze”. Cieszę się, że udało się podpisać porozumienie w tej sprawie- powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Punkt informacyjny będzie mieścił się w budynku po Gimnazjum nr 2 przy ul. Nowomiejskiej w Augustowie. O terminach dyżurów będziemy informowali na miejskiej stronie internetowej oraz za pośrednictwem lokalnych mediów.

 

GALERIA